راهنما

راهنمای خرید محصولات :

مبلمان تختخوابشو - تخت دو نفره

برای انتخاب مبل تختخوابشو یک نفره معمولا الویت های زیر بیشتر از همه مد نظر خریداران می باشد که ما به ترتیب بررسی می نماییم:

 

1- محدودیت فضا

 

در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو را در اتاق خواب خود قرار دهید می توانید از مدل های مختلف استفاده نمایید.

- اگر فضای اتاق شما کوچک است و فقط به اندازه 145سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند (شما باید حداقل از دیوار تا جلوی مبلتان 190-200 سانت فضای داشته باشید )

{simpleproduct:sku=g20}

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما به اندازه 160تا 180سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند

 

{simpleproduct:sku=g21}

 

{simpleproduct:sku=g23}

 

{simpleproduct:sku=v22}

 

{simpleproduct:sku=u21}

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما بیش از 190تا 230 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند:

{simpleproduct:sku=b22}

 

{simpleproduct:sku=d22}

 

{simpleproduct:sku=v22}

 

{simpleproduct:sku=k23}

 

{simpleproduct:sku=b10}

 

{simpleproduct:sku=g25}

 

{simpleproduct:sku=g25}

 

{simpleproduct:sku=b20}

2- باکسدار بودن


در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو شما دارای فضای باکس باشد مدل های زیر قابل انتخاب میباشند:

b22-d22-b10-v22-b20-u22

راهنمای خرید محصولات :

مبلمان تختخوابشو - تخت یک نفره

برای انتخاب مبل تختخوابشو یک نفره معمولا الویت های زیر بیشتر از همه مد نظر خریداران می باشد که ما به ترتیب بررسی می نماییم:

 

1- محدودیت فضا

 

در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو را در اتاق خواب خود قرار دهید می توانید از مدل های مختلف استفاده نمایید.

- اگر فضای اتاق شما کوچک است و فقط به اندازه 85 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند (شما باید حداقل از دیوار تا جلوی مبلتان 190-200 سانت فضای داشته باشید )

{simpleproduct:sku=g10}

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما به اندازه 85 تا 120 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند

 

{simpleproduct:sku=g11}

 

{simpleproduct:sku=g13}

 

{simpleproduct:sku=v12}

 

{simpleproduct:sku=u11}

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما بیش از 120 تا 230 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند:

{simpleproduct:sku=b11}

 

{simpleproduct:sku=b12}

 

{simpleproduct:sku=b13}

 

{simpleproduct:sku=b18}

 

{simpleproduct:sku=p12}

 

{simpleproduct:sku=d11}

 

2- باکسدار بودن


در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو شما دارای فضای باکس باشد مدل های زیر قابل انتخاب میباشند:

b11-b12-b18-b13-p12-d11-v12

غرب تهران : ستارخان-زیر پل یادگار امام-بازار سنتی فاز 1 - روبروی بانک سامان پلاک 1.98

نمایشگاه مرکزی :کرج فلکه اول گوهردشت ابتدای بلوار مطهری ساختمان آرا سوفا

یافت آباد: بازار مبل شماره یک- طبقه پارکینگ -1 - فروشگاه ستایش