راهنمای استفاده از مدل های مبل تختخوابشو آرا سوفا

برای نصب دسته های مبل های سری V می توانید ویدئو زیر را مشاهده نمایید. همچنین در این ویدئو آموزش استفاده و تبدیل از حالت مبل به تخت و بالعکس نیز وجود دارد.