راهنمای استفاده از مدل های مبل تختخوابشو آرا سوفا

آموزش نصب دسته ها و استفاده از مبل تخت شو سری V

برای نصب دسته های مبل های سری V می توانید ویدئو زیر را مشاهده نمایید. همچنین در این ویدئو آموزش استفاده و تبدیل از حالت مبل به تخت و بالعکس نیز وجود دارد.

آموزش استفاده از مبل های سری B11-B12-B18